tel: 070 482 9975

e-post: victoria@juristfirmancivia.com

TVISTEMÅL

Vi har bred erfarenheter av tvistelösning i diverse ärenden och företräder såväl företag som privatpersoner i tvister gällande fordringsanspråk, skadestånd, entreprenadrättsliga tvister, försäkringsrättsliga tvister (personskador, försäkringsersättning m.m.), försäljning/köp av bil och liknande.

 

Vi hjälper till med att till en början försöka lösa tvisten i samförstånd. För det fall det inte blir aktuellt med en frivillig samförståndslösning går ärendet vidare till domstolsprövning.

 

Har du fått ett krav emot dig eller önskar du framställa ett krav mot någon är du välkommen att kontakta oss för vidare information.

Juristfirman CIVIA

Juristfirman CIVIA är specialiserad inom familjerätt, arbetsrätt och diverse tvistemål. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

 

Telefon

070 482 9975

E-post

victoria@juristfirmancivia.com