tel: 070 482 9975

e-post: victoria@juristfirmancivia.com

FAMILJERÄTT

Vi har mångårig erfarenhet av ärenden gällande vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, underhåll m.m. Har du hamnat i en situation där dessa frågor blir aktuella är det är viktigt att du har ett ombud som tillvaratar ditt intresse.

 

Vi erbjuder juridisk hjälp inom arvsrättsliga frågor såsom upprättande av testamente, klander av testamente m.m., samt inom ekonomisk familjerätt, såsom bodelningsfrågor och upprättande av diverse familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal m.m.

 

Vi arbetar även med frågor gällande kvarsittanderätt och övertagande av bostad i samband med separation.

Juristfirman CIVIA

Juristfirman CIVIA är specialiserad inom familjerätt, arbetsrätt och diverse tvistemål. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

 

Telefon

070 482 9975

E-post

victoria@juristfirmancivia.com