tel: 070 482 9975

e-post: victoria@juristfirmancivia.com

Välkommen till Juristfirman CIVIA.

Juristfirman CIVIA är specialiserad inom familjerätt, arbetsrätt och diverse tvistemål. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Juristfirman CIVIA

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning via telefon eller e-post. Vi talar svenska, polska, engelska och spanska.

Familjerätt

Vi har mångårig erfarenhet av ärenden gällande vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, underhåll m.m.

Arbetsrätt

Vi åtar oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister gällande uppsägning/avsked, lönefordringar m.m. och företräder såväl arbetstagare och arbetsgivare.

Tvistemål

Har du fått ett krav emot dig eller önskar du framställa ett krav mot någon är du välkommen att kontakta oss för vidare information.

Brottmål

Om du har blivit utsatt för brott har du rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar ditt intresse under polisutredningen och vid rättegången.

Kostnad

Kostnaden för att anlita oss beror på vilken typ av ärende du behöver hjälp med. I vissa ärenden kan du få rättshjälp (du betalar en viss procentuell del av kostnaderna beroende på ditt ekonomiska underlag) eller rättsskydd (din försäkring täcker kostnaderna för ditt ombud).

 

Kontakta oss för mer information gällande kostnaden för just ditt ärende.

Telefon

070 482 9975

E-post

victoria@juristfirmancivia.com