tel: 070 482 9975

e-post: victoria@juristfirmancivia.com

Kostnad

Kostnaden för att anlita oss beror på vilken typ av ärende du behöver hjälp med.

I vissa ärenden kan du få rättshjälp (du betalar en viss procentuell del av kostnaderna beroende på ditt ekonomiska underlag) eller rättsskydd (din försäkring täcker kostnaderna för ditt ombud).

 

Kontakta oss för mer information gällande kostnaden för just ditt ärende.

Juristfirman CIVIA

Juristfirman CIVIA är specialiserad inom familjerätt, arbetsrätt och diverse tvistemål. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

 

Telefon

070 482 9975

E-post

victoria@juristfirmancivia.com