tel: 070 482 9975

e-post: victoria@juristfirmancivia.com

ARBETSRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister gällande uppsägning/avsked, lönefordringar m.m. och företräder såväl arbetstagare och arbetsgivare.

 

Behöver du hjälp med ett arbetsrättsligt ärende är du välkommen att kontakta oss för närmare information.

 

Juristfirman CIVIA

Juristfirman CIVIA är specialiserad inom familjerätt, arbetsrätt och diverse tvistemål. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

 

Telefon

070 482 9975

E-post

victoria@juristfirmancivia.com