tel: 070 482 9975

e-post: victoria@juristfirmancivia.com

BROTTMÅL

Om du har blivit utsatt för brott har du rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar ditt intresse under polisutredningen och vid rättegången.

 

Som målsägande har du rätt att begära den jurist som du önskar ska företräda dig under processen. Som brottsoffer kan du ha rätt till skadestånd för det brott du har blivit utsatt för. Om rättegång blir aktuell upprättar målsägandebiträdet ett skadeståndsanspråk och tillvaratar ditt intresse under rättegången. Staten bekostar kostnaden för målsägandebiträdet.

 

Har du blivit utsatt för ett brott är du välkommen att kontakta oss för närmare information.

Juristfirman CIVIA

Juristfirman CIVIA är specialiserad inom familjerätt, arbetsrätt och diverse tvistemål. Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

 

Telefon

070 482 9975

E-post

victoria@juristfirmancivia.com